Verenpainehoidon voisi aloittaa yhdistelmälääkkeellä

Uutiset
4.10.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kohonneen verenpaineen hoito on tehokkaampaa, jos hoito aloitetaan suoraan neljää eri lääkeainetta sisältävällä pieniannoksisella yhdistelmälääkkeellä. Hoito on myös yhtä turvallista kuin perinteinen yhden lääkkeen hoito.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa hieman alle 600 verenpainepotilasta satunnaistettiin joko yhden lääkkeen hoitoon tai yhdistelmälääkeryhmään. Potilaat olivat hoitamattomia tai saivat vain yhtä verenpainelääkettä tutkimuksen alussa. Verenpaineet olivat keskimäärin 141/85 mmHg.

Kun potilaita verrattiin 12 viikon hoidon jälkeen, yhdistelmälääkettä saaneiden systolinen verenpaine oli laskenut 7 mmHg enemmän ja heistä selvästi useampien verenpaine oli kontrollissa. Yhdistelmälääkeryhmäläisistä myös harvempi tarvitsi lisälääkityksiä hyvän hoitotuloksen saavuttaakseen.

Runsaat 400 potilasta jatkoi seurannassa vuoden ja tulokset pysyivät käytännössä ennallaan. Vain yhtä lääkeainetta saaneiden lääkeannoksia tosin jouduttiin suurentamaan useammin. Haittavaikutuksissa ei ollut juurikaan eroja.

Tulokset vahvistavat näyttöä yhdistelmälääkityksen hyödyistä ja osoittavat sen pienin annoksin käytettynä sopivan hyvin myös ensimmäiseksi verenpainehoidoksi. Tällä hetkellä usean lääkkeen yhdistelmiä käytetään tavallisesti tilanteessa, jossa potilaan verenpainetta ei saada muuten laskemaan.

Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2021;398;P1043–1052)

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01922-X