Hormonikorvaushoidot eivät suurenna dementiariskiä – pitkään käyttöön saattaa tosin liittyä pieni Alzheimer-vaara

Uutiset
13.10.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Vaihdevuosioireiden hoitoon käytettävät hormonikorvaushoidot on joissain tutkimuksissa yhdistetty dementian riskiin, mutta tuoreen selvityksen perusteella niin ei näyttäisi olevan. Hyvin pieni Alzheimerin taudin riski tosin nähdään naisilla, jotka ovat käyttäneet estrogeeni-progesteronihoitoja pitkiä aikoja.

Tulokset julkaistiin BMJ-lehdessä, ja niiden perusteella hormonikorvaushoitoja saavat naiset eivät sairastu dementiaan muita todennäköisemmin riippumatta käytetystä hormoniyhdistelmästä, annoksesta tai hoidon aloittamisajankohdasta.

Dementiariski saattoi olla analyysin perusteella hieman pienentynyt alle 80-vuotiailla naisilla, joita oli hoidettu pelkällä estrogeenillä yli kymmenen vuoden ajan ja Alzheimerin taudin riski hieman suurentunut naisilla, jotka olivat saaneet estrogeeni-progesteroniyhdistelmää 5–9 vuotta tai pitempään. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kymmenestätuhannesta estrogeeni-progesteroniyhdistelmää käyttäneestä 5–7 useampi sairastui Alzheimerin tautiin vuoden aikana.

Brittitutkijoiden havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti siihen, etteivät hormonikorvaushoidot etenkään lyhyinä hoitoina suurenna riskiä sairastua dementiaan. Pitkiin hoitoihin saattaa kuitenkin liittyä pieni riski. Pitkät hormonikorvaushoidot on yhdistetty myös muihin haittavaikutuksiin kuten suurentuneeseen rintasyöpäriskiin.

Tulokset perustuvat lähes 120 000 yli 55-vuotiaan dementiaan sairastuneen ja 500 000 terveen samanikäisen terveystietoihin. Osallistujista 14 prosenttia oli saanut hormonikorvaushoitoja.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2021;375:n2182)

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n2182