Nivelreuman biologisiin lääkkeisiin liittyy myös lievien infektioiden riski

Uutiset
19.10.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Nivelreuman hoidossa käytettävät biologiset lääkkeet voivat suurentaa lievien infektioiden vaaraa, tuore tutkimus osoittaa. Aiemmissa tutkimuksissa myös vakavammat sairaalahoitoa edellyttävät infektiot on yhdistetty biologisiin lääkkeisiin.

Tutkimus julkaistiin Arthritis & Rheumatology -lehdessä, ja siihen osallistui 24 000 potilasta, joista 8 100 sai yhteensä 17 000 lievää infektiota.

Verrattuna tavanomaisia reumalääkkeitä käyttäviin biologisilla lääkkeillä hoidettujen infektioriski oli 35 prosenttia suurempi, tulokset osoittivat. Biologisissa lääkkeissäkin oli eroja, sillä tuumorinekroositekijän estäjiin liittyi pienempi riski kuin rituksimabiin tai IL-6-estäjiin.

Lievät infektiot olivat yleisiä iäkkäillä, myös muita sairauksia potevilla, ja potilailla, joiden nivelreuma oli pahaoireinen. Sadasta potilaasta 27 sai vähintään yhden lievän infektion vuosittain. Useimmiten ne olivat hengitysteiden infektioita.

Biologisten lääkkeiden lisäksi nivelreuma itsessään suurentaa infektioiden vaaraa. Myös monet elintavat vaikuttavat riskiin.

Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 40 aikuista 100 000:sta. Sairastuneista kaksi kolmannesta on naisia.

Uutispalvelu Duodecim

(Arthritis & Rheumatology 2021;73:1800–1809)

https://doi.org/10.1002/art.41754