Katetriablaatiosta enemmän hyötyä nuorille eteisvärinäpotilaille

Uutiset
4.2.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Katetriablaatio on turvallinen ja hyvä eteisvärinän hoito, mutta siitä saatavat hyödyt vähentyvät mitä iäkkäämpi potilas on. Yli 75-vuotiailla toimenpide ei todennäköisesti vähennä kuolemia tai pahoja aivoverenkiertohäiriöitä.

Tiedot käyvät ilmi 2 200 eteisvärinäpotilaan seurantatiedoista vuosilta 2009–2017, ja niiden perusteella verrattuna lääkehoitoa saaneisiin katetriablaatiolla hoidetut alle 65-vuotiaat menehtyvät seurannan aikana 40 prosenttia epätodennäköisemmin kuin lääkehoitoa saaneet. Myös vakavat aivoverenkiertohäiriöt, verenvuodot ja sydäninfarktit ovat heillä harvinaisempia.

Myös 65–74-vuotiaiden kuolleisuus ja sairastumiset vähentyivät 20 prosenttia enemmän katetriablaatiolla, mutta yli 75-vuotiailla ei havaittu hyötyjä. Tulokset olivat samanlaisia, kun tutkijat tarkastelivat kokonaiskuolleisuutta. Eteisvärinäoireet vähenivät katetriablaatiolla kaikissa ikäryhmissä 40–50 prosenttia enemmän kuin lääkkeillä.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Circulation-lehdessä.

Katetriablaatiossa sydämen sähköistä toimintaa muokataan verisuoniteitse tehtävällä sydämen sisäisellä toimenpiteellä. Operaatiolla eristetään eteislihassäikeitä, jotka sotkevat sydäneteisten sähköistä toimintaa, jolloin sähköinen aktiivisuus säilyy järjestyneenä.

Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriö, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Se suurentaa aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.

Uutispalvelu Duodecim

(Circulation 2021;DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055297)

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055297