Istumisen vähentäminen ja liikunnan lisääminen voivat parantaa syövästä selvinneen ennustetta

Uutiset
9.2.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Liikunta ja fyysisesti aktiivinen elämä auttavat elämään pitempään myös syöpään sairastumisen jälkeen, tuore tutkimus osoittaa. Liikkumisen lisäksi tärkeää olisi vähentää istumista ja fyysisesti passiivista aikaa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Oncology -lehdessä, ja se perustuu 1 500 keskimäärin 65-vuotiaan syövästä selvinneen yhdeksänvuotiseen seurantaan.

Sekä vähäinen liikunta että runsas istuminen liittyivät suurentuneeseen riskiin menehtyä syöpään tai muuhun sairauteen seurannan aikana. Noin puolet potilaista ei harrastanut lainkaan liikuntaa ja kaksi kolmannesta istui vähintään kuusi tuntia päivittäin.

Noin kolmannes potilaista liikkui hyvin vähän ja istui ainakin kuusi tuntia päivittäin ja heidän ennusteensa oli kaikkein heikoin. Verrattuna aktiivisimpiin potilaisiin fyysisesti passiivisimpien riski menehtyä seurannan aikana oli viisinkertainen, tulokset osoittivat.

Havainnot vahvistavat näyttöä liikunnan ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan hyödyistä syöpään sairastuneilla. Aiemmissa tutkimuksissa liikunta on parantanut potilaiden elämänlaatua syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen. Liikunta voi myös ehkäistä syöpähoitojen haittoja, parantaa syövästä selviytymistä ja pienentää syövän uusiutumisen riskiä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Oncology 2022;DOI:10.1001/jamaoncol.2021.6590)

https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2021.6590