Mielenterveysongelmat mahdollisesti yhteydessä dementiariskiin

Uutiset
22.2.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Mielenterveysongelmia 20–60-vuotiaana potevat näyttäisivät sairastuvan dementiaan muita todennäköisemmin. Vielä on epäselvää, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta mielenterveysongelmat voivat olla varhainen merkki dementian vaarasta.

Tutkimus perustuu yli 1,7 miljoonan uusiseelantilaisen 30-vuotisiin seurantatietoihin, ja niiden perusteella sairaalahoitoa edellyttävää mielenterveysongelmaa 20–60-vuotiaana poteneet sairastuivat dementiaan 50–90-vuotiaana neljä kertaa todennäköisemmin kuin muut samanikäiset. Mielenterveyspotilaat myös sairastuivat 5–6 vuotta nuorempina.

Yhteys havaittiin riippumatta sukupuolesta ja koski kaikkia tarkasteltuja mielenterveysongelmia ja dementiatyyppejä senkin jälkeen, kun fyysiset sairaudet ja sosioekonomiset seikat huomioitiin.

Aineistosta ei voi päätellä, mistä yhteydet tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Psykoosilääkkeet ja muut mielenterveyslääkkeet saattavat suurentaa dementian riskiä kuten myös alkoholin ongelmakäyttö, joka liittyy moniin mielenterveysongelmiin. On myös mahdollista, että taustalla on geneettisiä tai aivojen rakenteellisia tekijöitä, jotka nuorempana altistavat mielenterveyden häiriöille ja vanhempana dementialle.

Tutkijat korostavat, että mekanismista riippumatta, suurin osa mielenterveyspotilaista ei sairastu dementiaan. Mielenterveysongelmien varhainen hoitaminen ja ehkäiseminen voisi tulosten valossa kuitenkin vähentää myös dementiaa.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Psychiatry 2022;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2021.4377)

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2789298