Iskiaspotilas saa yhtä hyvän avun tähystysleikkauksesta

Uutiset
23.3.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tähystysleikkaus on vähintään perinteisen leikkauksen veroinen hoito iskiakseen, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.

Tulosten perusteella tähystysleikkauksella hoidettujen jalka- ja selkäkivut lievittyivät enemmän, fyysinen toimintakyky ja elämänlaatu paranivat enemmän ja potilaat pääsivät kotiin ja liikkeelle nopeammin kuin perinteisen leikkauksen jälkeen. Tämä havaittiin 12 kuukauden seurannassa.

Havaitut erot olivat kuitenkin suhteellisen pieniä eikä tulosten perusteella ole varmaa, ovatko ne käytännössä kuinka merkittäviä. Tulokset joka tapauksessa osoittavat tähystysleikkauksen olevan ainakin yhtä hyvä kuin perinteinen avoleikkaus.

Tutkimukseen osallistui 600 iskiaspotilasta, joiden oireet johtuivat välilevyn pullistumasta. Potilaat olivat 18–70-vuotiaita ja heidät ohjattiin joko tähystysleikkaukseen tai perinteiseen leikkaukseen. Iskiasoireet olivat jatkuneet vähintään kuusi viikkoa.

Iskias on työikäisillä erittäin yleinen sairaus, ja se aiheuttaa paljon työpoissaoloja ja sairaalahoitoja. Iskiasoireella tarkoitetaan iskiashermon ärsytyksestä johtuvaa selkäkipua ja muita oireita. Oireet voivat tuntua lanneselässä ja ulottua alaraajaa alaspäin aina varpaisiin saakka. Oireisiin voi kuulua alaraajan kipua, pistelyä, tunnottomuutta tai lihasheikkoutta. Useimmiten oireet lievittyvät itsestään, mutta pitkittyneet oireet voivat vaatia leikkaushoitoa.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2022;376:e065846)

https://dx.doi.org/10.1136/bmj-2021-065846