Miesten ja naisten sydänriskitekijät pitkälti samoja, mutta joitain erojakin on

Uutiset
3.10.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja niiden vaikutukset ovat hyvin samanlaisia miehillä ja naisilla, tuore 21 maata kattava selvitys osoittaa. Yhteydet havaitaan sekä varakkaissa että köyhissä maissa.

Lancet-lehden julkaisemaan tutkimukseen osallistui 156 000 miestä ja naista, jotka olivat 35–70-vuotiaita ja terveitä kymmenvuotisen seurannan alkaessa.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta riskitekijät ja niiden vaikutukset olivat kaikilla samat. Epäterveellinen ruokavalio suurensi naisten sairastumisriskiä enemmän kuin miesten. Miehillä puolestaan suuri LDL-kolesterolipitoisuus ja masennus olivat voimakkaampia riskitekijöitä kuin naisilla.

Naisten riski sairastua tai menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin oli kokonaisuudessaan pienempi etenkin nuorissa ikäluokissa, mikä on havaittu tutkimuksissa aiemminkin.

Havainnot vahvistavat näyttöä riskitekijöiden merkityksestä sydän- ja verisuonitautien synnyssä ja osoittavat vaikutusten olevan hyvin samanlaisia sukupuolesta riippumatta. Sydän- ja verisuonitautien vaaraa suurentavat muun muassa korkea verenpaine, tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta, diabetes, lihavuus ja masennus.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2022;DOI:10.1016/S0140-6736(22)01441-6)

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01441-6