Terveelliset elämäntavat voivat pidentää entisen tupakoitsijan elämää

Uutiset
12.10.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tupakan aiheuttamat terveysriskit pienentyvät tupakoinnin lopettamisen jälkeen, mutta savuttomien tasolle riskit laskevat vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua. Tuoreen tutkimuksen perusteella riskeihin voi kuitenkin vaikuttaa terveellisillä elämäntavoilla.

Tutkimus perustuu 160 000 entisen tupakoitsijan 19-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 86 000 osallistujaa menehtyi.

Kun tutkijat yhdistivät tiedot kuolemantapauksista ja osallistujien elämäntavoista, terveellisimmin elävien riski menehtyä seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi. Tämä havaittiin riippumatta muusta terveydentilasta sekä tupakoinnin ja savuttomuuden kestosta.

Terveellisillä elämäntavoilla tarkoitettiin monipuolista ruokavaliota, suositusten mukaista liikkumista, normaalipainoa ja kohtuutta alkoholin käytössä. Myös yksittäisten terveellisten elämäntapojen noudattaminen liittyi pienempään riskiin menehtyä seurannan aikana, mutta yhteys oli sitä voimakkaampi, mitä useampaa noudatti.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;e2232778)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.32778