Terveelliset elämäntavat voivat käytännössä poistaa raskausdiabetekseen liittyvän diabetesriskin

Uutiset
18.10.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Raskausdiabetesta poteneet ovat suurentuneessa vaarassa sairastua tyypin 2 diabetekseen myöhemmin elämässään, mutta terveelliset elämäntavat voivat pienentää sairastumisriskiä jopa 90 prosenttia, BMJ-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa.

Elämäntapojen osuus diabeteksessa on tunnettu pitkään, mutta niiden vaikutuksista raskausdiabetesta sairastavien riskeihin on tiedetty vähemmän.

Tulokset perustuvat 4 300 raskausdiabetesta sairastaneen 28-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 925 naisella todettiin tyypin 2 diabetes.

Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli 90 prosenttia pienempi niillä raskausdiabeteksen sairastaneilla naisilla, jotka söivät terveellisesti, liikkuivat suositusten mukaisesti, onnistuivat pysymään normaalipainoisina, olivat savuttomia ja kohtuullisia alkoholin käytössä. Tämä havaittiin verrattuna naisiin, joiden elämäntavat olivat epäterveellisimmät.

Terveellisten elämäntapojen hyötyjä sai, vaikka elämäntavat eivät olisi olleet täysin optimaalisia. Jokainen tutkimuksessa tarkasteltu terveellinen elämäntapa pienensi diabetesriskiä. Hyödyt nähtiin myös naisilla, jotka olivat ylipainoisia, lihavia tai suuressa sairastumisvaarassa perimänsä vuoksi.

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäistä kertaa havaittua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Suomessa se todetaan noin 12 synnyttäjällä sadasta. Raskausdiabetes suurentaa muun muassa sikiön suurikokoisuuden ja synnytyskomplikaatioiden riskiä sekä äidin todennäköisyyttä sairastua varsinaiseen diabetekseen.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2022;378:e070312)

https://doi.org/10.1136/bmj-2022-070312