Terveellinen ruokavalio ei välttämättä pienennä dementiariskiä

Uutiset
3.11.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen perusteella näyttää siltä, että pelkkä terveellinen ruokavalio ei riitä dementiariskin pienentämiseen. Useissa aiemmissa tutkimuksissa terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on yhdistetty pienempään dementiariskiin, mutta myös toisenlaisia tuloksia on saatu.

Neurology-lehdessä julkaistut havainnot perustuvat 28 000 keskimäärin 58-vuotiaan ruotsalaisen 20-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 1 900 osallistujaa sairastui dementiaan.

Ruokapäiväkirjojen, kyselylomakkeen ja haastatteluiden avulla tutkijat selvittivät, kuinka lähellä osallistujien ruokailutottumukset olivat virallisia ravitsemussuosituksia ja terveelliseksi tiedettyä Välimeren perinteistä ruokavaliota.

Analyysin perusteella riski sairastua dementiaan seurannan aikana oli samansuuruinen riippumatta siitä, miten terveellisesti tai epäterveellisesti osallistuja söi. Analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli, koulutustaso, tupakointi, alkoholin käyttö, fyysinen aktiivisuus ja mahdolliset dementiariskiin vaikuttavat sairaudet ja riskitekijät.

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat siihen, ettei dementian ehkäiseminen todennäköisesti onnistu pelkästään terveellisellä ruokavaliolla vaan sen lisäksi tarvitaan myös muita toimia. Ruokavalio vaikuttaa myös monien dementialle altistavien sairauksien ja riskitekijöiden kehittymiseen ja voi siten ehkäistä dementiaa epäsuorasti.

Uutispalvelu Duodecim

(Neurology 2022;DOI:10.1212/WNL.0000000000201336)

https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000201336