Angiotensiinireseptorin salpaajat saattavat hidastaa muistisairauden etenemistä

Uutiset
14.11.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Angiotensiinireseptorin salpaaja -verenpainelääkkeet saattavat jonkin verran hidastaa lievän kognitiivisen heikentymän etenemistä varsinaiseksi dementiaksi, Hypertension-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa.

Tutkimukseen osallistui 403 lievää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää ja kohonnutta verenpainetta sairastavaa keskimäärin 74-vuotiasta. Kolmivuotisen seurannan aikana heistä kolmannes sai dementiadiagnoosin.

Angiotensiinireseptorin salpaajilla hoidetut sairastuivat dementiaan noin 50 prosenttia epätodennäköisemmin kuin potilaat, joiden verenpainetta hoidettiin angiotensiinikonvertaasin estäjillä tai muilla verenpainelääkkeillä. Sairastumisriski oli vielä pienempi, kun vertailukohtana olivat potilaat, jotka eivät olleet verenpainelääkityksellä.

Angiotensiinireseptorin salpaajat on yhdistetty pienempään dementiariskiin aiemminkin, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Nyt julkaistu tutkimus on tiettävästi ensimmäinen, jossa on selvitetty niiden vaikutuksia lievän kognitiivisten mielentoimintojen heikentymän etenemiseen. Lisätutkimuksissa olisi hyvä selvittää, mistä mahdollinen vaikutus johtuu, mutta lääkityksen lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin.

Uutispalvelu Duodecim

(Hypertension 2022;79:2159–2169)

https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19378