SGLT2:n estäjät saattavat ehkäistä diabetesta sairastavien eteisvärinöitä

Uutiset
17.11.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Diabeteksen hoidossa käytettävät SGLT2:n estäjät voivat pienentää tyypin 2 diabetesta sairastavien riskiä sairastua eteisvärinä-rytmihäiriöön. Tästä on saatu viitteitä aiemminkin, mutta tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa SGLT2:n estäjien uusia käyttäjiä verrattiin potilaisiin, joilla aloitettiin DPP-4:n estäjä- tai GLP-1-agonisti-lääkitys. Potilaita oli yhteensä yli 200 000, ja he olivat keskimäärin 72-vuotiaita.

Verrattuna DPP-4:n estäjiin SGLT2:n estäjät liittyivät 18 prosenttia pienempään riskiin sairastua eteisvärinään seurannan aikana. Ero havaittiin myös verrattuna GLP-1-agonisteihin, mutta tällöin sairastumisriski oli vain 10 prosenttia pienempi.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat SGLT2:n estäjien pienentävän iäkkäiden tyypin 2 diabetesta potevien riskiä sairastua eteisvärinään. Ero muihin lääkkeisiin ei ole kovin suuri, mutta pienikin vaikutus voi hyödyttää etenkin riskiryhmäläisiä.

SGLT2:n estäjät pienentävät myös tyypin 2 diabetesta potevien riskiä sairastua muihin sydän- ja verisuonitauteihin ja hidastavat munuaistaudin kehittymistä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Tyypin 2 diabetesta sairastaa noin 500 000 suomalaista, mutta merkittävä osa heistä ei ole tietoisia taudistaan. Diabetes suurentaa muun muassa sydän- ja verisuonitautien vaaraa.

Eteisvärinä on rytmihäiriöistä yleisin, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Eteisvärinä suurentaa aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;5:e2235995)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.35995