Kofeiinialtistus raskauden aikana saattaa haitata pituuskasvua

Uutiset
28.11.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kahvin ja kofeiinin nauttiminen raskauden aikana saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan haitata lapsen pituuskasvua. Vaikutus ei ole kovin suuri, mutta se havaitaan jo 4–8-vuotiailla.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahden aikaisemman tutkimuksen aineistoja, jotka koostuivat yhteensä 2 400 lapsen seurantatiedoista.

Kun kofeiinille raskauden aikana altistuneita verrattiin lapsiin, joiden äidit eivät käyttäneet kofeiinia raskauden aikana, kofeiinille altistuneet olivat keskimäärin 1–2 cm lyhempiä 4–8-vuotiaana. Yhteys havaittiin silloinkin, kun äidin kofeiinin kulutus oli alle 200 mg päivässä eli suositusten puitteissa.

Aiemmissa tutkimuksissa kofeiinialtistus on yhdistetty myös lasten alhaisempaan syntymäpainoon. Tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta kofeiini kertyy sikiöön ja saattaa haitata normaalia kasvua useilla eri tavoilla.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;5:e2239609)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.39609