Onko taiteilija turvassa?

Uutiset
22.11.2022
Terveysportti
Uutta Terveysportissa

Taiteilijat tuottavat meille kaikille hyvinvointia ja terveyttä. Kuinka turvaamme taiteilijoiden oman turvallisuuden ja terveyden?

Taiteella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia terveyteen, muun muassa masennukseen, muistisairauksiin ja kipuihin. Taiteilijat vaikuttavat jokapäiväisellä tasolla meidän kaikkien hyvinvointiin. Taiteilijoiden omassa työterveydessä ja -turvallisuudessa on kuitenkin parantamisen varaa.

Taiteilijoiden työturvallisuus ja työolosuhteet ovat vaihtelevia eikä niiden riskejä aina tunnisteta. Suurin osa taiteilija-ammatteja harjoittavista ihmisistä ei kuulu työterveyshuollon piiriin. Tästä syystä heidän hoitonsa saattaa olla satunnaista ja ammattispesifit yksityiskohdat jäädä huomioimatta. Tilastoissa eivät näy pätkätöitä tekevien taiteilijoiden tapaturmat tai sairastumiset. Vakuutusten tuoma turva ei aina ylety taiteilijoiden arkeen asti korkeiden hintojen takia.

Esittävien taiteiden parissa työskentelevien keskuudessa noin 45 prosenttia ammattilaisista arvioi kokevansa viikoittain työympäristön vaara- ja haittatekijöitä, kuten melua ja hälyä tai joutuvansa haitallisten aineiden kanssa tekemisiin. Ryhmätyö, suuri tekniikan määrä, fyysiset vaatimukset tai vaihtuvat esityspaikat lisäävät tapaturmille altistumista. Tavalliset tapaturmat esittävissä taiteissa liittyvät putoamisiin, fyysiseen ylikuormittuneisuuteen tai tavarakuljetuksiin.

Lue lisää taiteilijoiden turvallisuudesta ja terveydestä Pia Hounin Työterveyslääkäri-lehden artikkelista.

Kirjallisuus

1. Houni P. Taiteilijoiden työn turvallisuus ja terveys. Työterveyslääkäri 2022;40(3):28-31