Uutta Hoitotyön tietokannassa: Kouluikäisen mielenterveys

Uutiset
29.11.2022
Terveysportti
Uutta Terveysportissa

Terveysportin Hoitotyön tietokannassa on julkaistu Kouluikäisen mielenterveys -kokonaisuus, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama käytännöllinen ohjepankki kouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveysongelmien ja -häiriöiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja hoitoon perustason palveluissa.

Mielenterveystyö on tyypillisesti moniammatillista. Lääkärin tehtäviin kuuluvat diagnostiikka, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon suunnittelu. Häiriöiden tunnistamiseen ja arviointiin sekä tuen ja hoidon toteutukseen sen sijaan osallistuvat terveydenhoitajat ja monet muut ammattiryhmät terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä kouluissa.

Kouluikäisen mielenterveys -tietokanta tarjoaa käytäntöön sopivaa tietoa kouluikäisten mielenterveyden edistämisestä ja mielenterveyspalveluista. Tietokantaan on koottu perustasolle soveltuvia mielenterveysongelmien tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, mittareita ja ohjeita diagnostiikan ja hoidon tueksi. Tietokannassa on hyödyllistä tietoa myös alueellisia palvelukokonaisuuksia ja hoitopolkuja suunnitteleville.

Siirry Hoitotyön tietokantaan »