Paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluissa on huomioitava yksilölliset palvelutarpeet ja tunnistettava erityisesti pitkäaikaisesti paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat

Uutiset
24.11.2022
Kustannus Oy Duodecim
Väitöskirjat

Runsas terveyspalveluiden tarve on usein lyhytaikaista, mutta osalla asiakkaista lisääntynyt palvelutarve pitkittyy useiden vuosien ajaksi. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, millaisia näkemyksiä lyhyt- ja pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevilla asiakkailla on asiakaslähtöisyydestä, vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 46-vuotisseurantatutkimusaineistolla selvitettiin lyhyt- ja pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden taustatekijöitä. Kyselylomakkeilla selvitettiin lyhyt- ja pitkäaikaisesti paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden näkemyksiä asiakaslähtöisyydestä ja vuorovaikutuksesta terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Aikaisempiin tutkimuksiin perustuvalla kirjallisuuskatsauksella selvitettiin paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden kokemuksia siitä, millaisia kokemuksia heillä on kohtaamisista terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Tulosten perusteella erityisesti asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon terveyspalveluja usean vuoden ajan kokevat terveydentilansa huonommaksi ja arvioivat terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyden toteutumisen ja vuorovaikutuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa heikommaksi kuin asiakkaat, joilla runsas palvelutarve on lyhytaikaista. Paljon palveluja tarvitsevat asiakkailla on moninaisia palvelutarpeita, joiden ratkaiseminen voi olla haastavaa. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluiden suunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida myös asiakkaan omat mielipiteet sekä olosuhteet ja tarjota tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tulosten perusteella paljon terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden kohdalla palvelut eivät täysin pysty vastaamaan palvelutarpeisiin.

Moona Huhtakankaan väitöskirja, Pitkä- ja lyhytaikaisesti paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat perusterveydenhuollossa - näkemykset asiakaslähtöisyydestä, vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta terveydenhuollon henkilöstön kanssa, tarkastettiin 25.11. Oulun yliopistossa.