Muutoksia korvausoikeuteen 250

Uutiset
28.11.2022
Lääketietokannat - toimitus
Lääketietoa

Korvausoikeudella 250 saa erityiskorvauksen (65 %) empagliflotsiinia sisältävästä Jardiance-lääkkeestä ja dapagliflotsiinia sisältävästä Forxiga-lääkkeestä. Empagliflotsiinin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.12.2022 alkaen sydämen vajaatoimintaa sairastaville myös ilman ejektiofraktion alenemaa. Sitä ennen empagliflotsiinin korvausoikeus voidaan myöntää sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun potilaalla on alentunut ejektiofraktio.

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.