Muutokset syöpälääkkeiden korvausoikeuksiin 1.12.2022

Uutiset
28.11.2022
Lääketietokannat - toimitus
Lääketietoa

Atsasitidiinista peruskorvaus korvausoikeudella 3076

Onureg-lääkkeestä saa 1.12.2022 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3076. Sitä ennen lääke ei ole korvattava. Atsasitidiini-tabletin peruskorvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana ylläpitohoitoon akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville.

Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Gilteritinibista erityiskorvaus korvausoikeudella 1531

Xospata-lääkkeestä saa 1.12.2022 alkaen erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella 1531. Sitä ennen lääke on peruskorvattava (40 %) korvausoikeudella 3033. Gilteritinibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana FLT3-mutaatiopositiivista akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville.

Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 1531 niille asiakkaille, joilla on peruskorvausoikeus 3033.

Venetoklaksista peruskorvaus myös akuutin myelooisen leukemian hoidossa korvausoikeudella 399

Venclyxto-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 399. Venetoklaksin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.12.2022 alkaen myös akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville aikuisille yhdessä hypometyloivan lääkkeen kanssa. Sitä ennen korvausoikeus voidaan myöntää kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon.

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.