Rivatril-lääkevalmisteen saatavuushäiriössä korvaavat valmisteet ovat myös vähissä

Uutiset
25.11.2022
Lääketietokannat - toimitus
Lääketietoa

Rivatril-lääkevalmisteen saatavuushäiriössä korvaavat valmisteet ovat myös vähissä.

Fimea on myöntänyt korvaaville klonatsepaamia sisältäville lääkevalmisteille erityis- ja poikkeuslupia, mutta myös niiden saatavuudessa on tällä hetkellä haasteita. Valmisteilla on ollut saatavuushäiriöitä myös muissa maissa ja siksi samaa lääkeainetta sisältäviä lääkevalmisteita on ollut saatavilla huomattavasti niiden kysyntää vähemmän.

Fimean lääkejakelijoilta saaman ja heidän toimittajiltaan saamansa arvion mukaan lisää korvaavia valmisteita olisi saatavilla Suomeen aikaisintaan viikolla 49.

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden myyntiluvanhaltijat ovat lääkelainsäädännön perusteella velvoitettuja ilmoittamaan saatavuuskatkoksista Fimealle. Erityisluvallisissa lääkevalmisteissa vastaavaa velvoitetta ei ole. Tarkimmat tiedot paikkakuntakohtaisesta lääkkeiden saatavuudesta saa parhaiten lähiapteekista, joka voi tiedustella tulevaa saatavuutta tarvittaessa lääkkeitä jakelevilta lääketukkukaupoilta.

Fimean tiedote 25.11.2022