Koulutus ja sosiaalisuus yhdessä ehkäisevät dementiaa

Uutispalvelu Duodecim
17.3.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Koulujen käyminen yksistään ei riitä ehkäisemään dementiaa, vaikka koulutus onkin yhdistetty pienempään sairastumisriskiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan riski saattaa pienentyä vain henkilöillä, jotka ovat lisäksi sosiaalisesti aktiivisia tai työskentelevät monimutkaisissa ja haastavissa työtehtävissä.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että monin puolin aktiivinen ja aivoja haastava elämä pienentää dementian vaaraa, mutta yksittäisten tekijöiden yhteisvaikutuksista tiedetään vain vähän. Nyt American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistu tutkimus on ensimmäisiä, missä asiaa on onnistuttu valaisemaan.

Tutkimuksessa hyödynnettiin ikääntymistä ja mielentoimintoja kartoittavaa aiempaa tutkimusta, johon oli osallistunut lähes 13 000 miestä ja naista. Heidän terveytensä ja elämäntapansa kartoitettiin tutkimuksen alkaessa vuosina 1991–1992, minkä jälkeen dementian kehittymistä seurattiin kymmenen vuoden ajan.

Tutkijat havaitsivat, että erikseen tarkasteltuina koulutus, sosiaalinen aktiivisuus tai työtehtävät eivät yksikään riittäneet dementiariskin pienentymiseen, vaan niiden vaikutus riippui toisistaan. Riski oli pienentynyt vain henkilöillä, jotka olivat korkeasti koulutettuja ja työskentelivät haastavissa työtehtävissä tai korkeasti koulutetuilla, joiden sosiaalinen elämä oli vilkasta.

Dementiadiagnoosin jälkeen myöskään yhteisvaikutukset eivät liittyneet sairauden etenemiseen.

Tulokset pitää varmistaa uusissa tutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti siihen, että dementian välttämisessä yksittäisten seikkojen sijaan tärkeää on monella tapaa aktiivinen elämä.

Arviolta 35 000 suomalaista kärsii lievästä ja 85 000 vähintään keskivaikeasta dementiasta. Uusia dementiatapauksia ilmaantuu vuosittain noin 13 000.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2011;doi: 10.1093/aje/kwq476)
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2011/03/03/aje.kwq476.abstract