Hermostimulaatiosta ehkä myös sydämen vajaatoiminnan hoito

Uutispalvelu Duodecim
28.4.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Vagushermon sähköistä stimulointia käytetään epilepsian ja masennuksen hoidossa, mutta tutkijoiden mukaan menetelmä voisi sopia myös sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Kaulaan asennettava sähköinen stimulaattori voi heidän tutkimuksensa perusteella parantaa potilaiden elämänlaatua, kävelykokeella mitattua liikuntakykyä ja sydämen vasemman kammion toimintaa.

Tämä havaittiin monikansallisessa kokeellisessa tutkimuksessa, jossa sähköstimulaattori asennettiin 32 vajaatoimintapotilaalle. Stimulaattorin tehoa nostettiin vähitellen, minkä jälkeen potilaita seurattiin vuoden ajan.

Vagusstimulaatiota saaneista kolme kuoli tutkimuksen aikana, mutta kuolemat liittyivät lähinnä potilaiden sydänoireisiin. Ohimeneviä haittavaikutuksia kuten kipuilua, yskää ja äänenkäytön hetkellisiä häiriöitä ilmeni 13 potilaalla 32:sta. Yhdelle potilaalle operaatio myös aiheutti leikkauksen jälkeisen keuhkopöhön ja yksi piti leikata uudelleen.

Tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää, joten mahdollisen lumevaikutuksen osuutta ei nyt pystytty arvioimaan. Tulokset ovat kuitenkin fysiologisesti uskottavia ja antavat toivoa siitä, että tulevaisuudessa vagushermon stimuloiminen saattaa auttaa monia sydämen vajaatoimintaa potevia.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journalissa.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2011;32 847–855)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/32/7/847.abstract