Lihavuus lisää leikkauspotilaiden tulehduksia

Uutispalvelu Duodecim
19.5.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan lihavien leikkaushaavat ovat tavallista herkempiä tulehtumaan. Archives of Surgery -lehden julkaisemat tulokset osoittavat tulehdusriskin noin 60 % suuremmaksi verrattuna normaalipainoisten riskiin.

Suomessa ja monissa muissa maissa leikkausinfektioiden määrää käytetään sairaaloiden laadun mittaamiseen. Vertailu voi siis vinoutua, jos sairaalassa hoidetaan paljon lihavia potilaita, tutkijat varoittavat.

Tutkimuksessa lihavuuden vaikutuksia leikkaushaavatulehduksiin selvitettiin seitsemältätuhannelta paksusuolen poistoleikkauksessa olleelta potilaalta, joista 1 200 oli vähintään merkittävän lihavia (painoindeksi yli 30). Potilaat oli leikattu kahdeksassa eri sairaalassa.

Merkittävän lihavien tai lihavampien leikkaushaavoista tulehtui joka seitsemäs, kun normaalipainoisten haavoista tulehtui vain joka kymmenes, vertailu paljasti.

Tulehdukset odotetusti pidensivät sairaalahoitoa noin 1,5 vuorokaudella. Lisäksi joka kolmas tulehduspotilas joutui takaisin sairaalaan, kun muista potilaista vain yksi viidestätoista tarvitsi lisähoitoa.

Yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat lihavuuden merkitystä leikkaushaavatulehdusten riskitekijänä. Tulokset julkaistiin Archives of Surgery -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Surgery 2011;DOI:10.1001/archsurg.2011.117)
http://archsurg.ama-assn.org/cgi/content/abstract/archsurg.2011.117