Tupakoiville syntyvät jäävät lyhyiksi ja saattavat lihoa

Uutispalvelu Duodecim
24.5.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kohdussa äidin tupakoinnille altistuvat näyttäisivät jäävän muita lyhyemmiksi, brasilialaistutkimus osoittaa. Aiemmin näiden lasten on tiedetty syntyvän lyhyempinä ja muita pienempinä, mutta ilmiön ei ole tiedetty ulottuvan myös myöhempään lapsuuteen.

Tutkijat havaitsivat lisäksi, että tupakalle altistuneet olivat kahden vuoden iässä kirineet muita painavammiksi, vaikka olivat keskimäärin lyhyempiä. Onkin mahdollista että raskaudenaikainen tupakointi lisää jälkeläisten ylipainoisuutta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Pelotasin kaupungissa vuosina 1993 ja 2004 toteutettuja kohorttitutkimuksia, joissa lapsia mitattiin heidän ollessa 3, 12, 24 ja 48 kuukauden ikäisiä. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 5 300 ja myöhempään 4 300 lasta. Äideistä kolmannes oli tupakoinut raskauden aikana.

Äidin tupakointi raskauden aikana liittyi lapsen lyhyyteen kaikissa mittauksissa. Myös ikään suhteutetut painoindeksit olivat korkeampia tupakoivien kuin savuttomien lapsilla, tutkijat havaitsivat.

Lapsuuden pituus ennakoi aikuisiän pituutta, joten on hyvin mahdollista, että tupakalle sikiönä altistuneet jäävät pysyvästi muita keskimääräistä lyhyemmiksi. Myös lapsuuden paino ennustaa usein myöhempää painonkehitystä.

Tutkimus julkaistiin Archives of Disease in Childhood -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Disease in Childhood 2011;96:519–525)
http://adc.bmj.com/content/96/6/519.abstract