Äidin masennuksen parantuminen vähentää lapsen käytösongelmia

Uutispalvelu Duodecim
10.6.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Äidin masennus saa usein lapsenkin oireilemaan. Tuoreen tutkimuksen perusteella lapsen vaikeudet kuitenkin ratkeavat, kunhan äidin masennus saadaan parantumaan.

Tulosten perusteella lasten käytösongelmat ja muut vaikeudet vähenevät huomattavasti jo vuoden sisällä äidin parantumisesta. Suurin muutos havaittiin lapsissa, joiden äidit reagoivat hoitoihin nopeasti ja joiden oireet lievenivät muutamassa kuukaudessa, mutta myös äidin hitaampi toipuminen vähensi lasten oireilua.

Havainnot laajentavat tietämystä vanhempien masennuksen vaikutuksista lasten psyykkiseen hyvinvointiin. Ne kannustavat myös panostamaan äitien masennusoireiden pikaiseen ja tehokkaaseen hoitamiseen.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä. Siihen osallistui 36 lasta, joiden äidit olivat toipuneet alle kolmessa kuukaudessa, 28 lasta, joiden äidit paranivat 3–12 kuukaudessa sekä 16 lasta, joiden äitien masennus ei lieventynyt kahden hoitovuoden aikana. Lasten oireita ja vaikeuksia selvitettiin tutkimuksen alussa sekä kolmen kuukauden välein koko tutkimuksen ajan.

Sama tutkijaryhmä on selvittänyt asiaa aiemminkin. Nyt julkaistut tulokset perustuvat kuitenkin pitempään seuranta-aikaan.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Psychiatry 2011;168:593–602)
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/168/6/593