Monipilleri ehkä toivottua tehottomampi

Uutispalvelu Duodecim
1.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kohuttu monipilleri laskee sydänriskejä, mutta todennäköisesti vähemmän kuin tutkijat ovat toivoneet. Pillerin haittavaikutukset saattavat myös olla luultua runsaammat, kanadalaistutkimus osoittaa.

Monipillerillä tarkoitetaan verenpaine- ja kolesterolilääkkeiden sekä aspiriinin tai muun asetyylisalisyylihapon yhdistelmäpilleriä, jollaisia tutkijat ovat kaavailleet annettavaksi kaikille yli 55-vuotiaille. Kiistanalaisen käsityksen mukaan tämä ehkäisisi jopa yli 80 % sepelvaltimo-oireista ja aivohalvauksista.

Nyt julkaistujen tulosten perusteella viiden vuoden lääkitys estäisi vakavan sydänoireen vain yhdellä monipillerin käyttäjällä kahdeksastatoista. Haittavaikutuksia saa joka kuudes potilas. Laskelmia tulkitessa pitää kuitenkin muistaa, että tutkimuksessa ei mitattu varsinaisia sairastumisia vaan ainoastaan tilastollisia riskejä. Näin ollen monipillerin todellisia vaikutuksia on vaikea arvioida.

Vaikutus seurasi lähinnä verenpaineen ja LDL-kolesterolin alentumisesta. Tutkimuksen alkaessa osallistujien verenpaineet olivat keskimäärin 134/81 mmHg ja LDL-kolesterolin pitoisuus keskimäärin 3,7 mmol/l. Kolmen kuukauden kuurin aikana monipillereitä käyttäneiden systolinen verenpaine laski 9,9 mmHg ja LDL-kolesteroli 0,8 mmol/l verrattuna lumeryhmäläisiin. Asetyylisalisyylihapon vaikutuksia ei erikseen arvioitu.

Tutkimuksessa monipillerillä lääkittiin noin kaksisataa miestä ja naista, joiden riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin viiden vuoden aikana oli 7,5 % tai enemmän. Monipilleri sisälsi 75 mg asetyylisalisyylihappoa, 10 mg verenpainelääke lisinopriilia, 12,5 mg hydroklooritiatsidia ja 20 mg simvastatiinia. Lääkittyjä verrattiin kahteensataan verrokkiin, jotka saivat lumelääkettä.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä PLoS ONE -verkkolehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(PLoS ONE 6:e19857:doi:10.1371/journal.pone.0019857)
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0019857