Aivojen magneettistimulaatio kohentaa Alzheimer-potilaiden kielellisiä taitoja

Uutispalvelu Duodecim
15.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aivojen magneettistimulaatiohoidon jälkeen Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden lauseiden ymmärryskyky paranee, todetaan italialaistutkimuksessa.

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa satunnaistettiin kymmenen Alzheimerin taudista kärsivää potilasta kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvat saivat neljän viikon ajan viitenä päivänä viikossa 25 minuuttia kerrallaan aivojen magneettistimulaatiota, jossa aivoihin vaikutetaan kallon ulkopuolelta nopeasti vaihtuvalla magneettikentällä. Toiseen ryhmään kuuluvat saivat ensimmäisen kahden viikon ajan lumestimulaatiota ja tämän jälkeen kahden viikon ajan samalla frekvenssillä magneettistimulaatiota. Alzheimer-potilaiden kognitiivisia eli älyllisiä toimintoja kartoitettiin kahden ja neljän viikon päästä hoitojen alkamisesta sekä kahdeksan viikon päästä hoitojen loppumisesta.

Tutkimuksen keskeisenä löydöksenä oli, että aivojen magneettistimulaation jälkeen Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden lauseiden ymmärryskyky parani merkitsevästi. Vain todellisen magneettistimulaation todettiin kohentavan taitoja. Magneettistimulaation hyöty oli havaittavissa vielä kahden kuukauden kuluttua hoidon loppumisesta. Tutkijat toteavatkin, että aivojen magneettistimulaatiota voitaisiin hyödyntää samanaikaisesti muun hoidon rinnalla Alzheimer-potilaiden kielellisten vaikeuksien helpottamiseksi.

Uutispalvelu Duodecim
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2011;82:794–797
http://jnnp.bmj.com/content/82/7/794.abstract