Kaksi reumalääkettä yhteydessä pienentyneeseen diabetesriskiin

Uutispalvelu Duodecim
21.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Nivelreumasta ja psoriaasis-ihosairaudesta kärsivien riski sairastua diabetekseen saattaa olla vähäisempi, jos he käyttävät TNF-salpaaja tai hydroksiklorokiini lääkkeitä, vihjaa JAMA-lehdessä julkaistu tutkimus.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat merkittävä sairastavuuden ja kuolleisuuden aiheuttaja nivelreuma- ja psoriaasipotilailla. Nykytiedon mukaan nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reumasairauksien taustalla oleva tulehdus myötävaikuttaa ateroskleroosin kehittymiseen suoranaisesti sekä tavanomaisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kuten diabetekseen välityksellä. Aiemmissa tutkimuksissa onkin saatu viitteitä siitä, että immuunivastetta heikentävät lääkkeet saattavat parantaa insuliiniresistenssiä ja pienentää diabeteksen riskiä.

Laajassa yhdysvaltalaistutkimuksessa kartoitettiin, vaikuttavatko eri reumalääkkeet eri tavoin psoriaasi- ja nivelreumapotilaiden diabetesriskiin. Tutkimuksessa analysoitiin lähes 14 000 nivelreuma- ja psoriaasipotilaan tietoja. Lääkitys jaoteltiin neljään ryhmään: biologisiin TNF-salpaajiin, metotreksaattiin, hydroksiklorokiiniin ja muihin ei-biologisiin reumalääkkeisiin kuten siklosporiiniin ja atsatiopriiniin.

Seurannan aikana uusia diabetestapauksia ilmeni eniten potilailla, joita oli hoidettu ei-biologisilla reumalääkkeillä kuten siklosporiinilla ja atsatiopriinilla. Vähiten diabetesta ilmeni TNF-salpaaja ja hydroksiklorokiini lääkkeitä saaneilla.

Tutkijat kuitenkin painottavat, että nyt saadut tulokset ovat vasta alustavia, eivätkä todista syy-yhteyttä eri reumalääkkeiden ja diabetesvaaran välillä. Heidän mukaansa jatkotutkimukset ovat tarpeen, mutta jos myös jatkotutkimuksissa havaitaan samankaltainen yhteys, tulisi lääkäreiden arvioida nivelreuma- ja psoriaasipotilaiden insuliiniresistenssiä reumalääkityksen aloittamisen yhteydessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2011;305(24):2525-2531)
http://jama.ama-assn.org/content/305/24/2525.abstract