Tupakoimattomilla naisilla lihavuus merkittävä ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja

Uutispalvelu Duodecim
22.7.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lihavuus on merkittävä ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja naisilla, jotka eivät ole koskaan tupakoineet. Ylipainon haitat näyttävät tulevan esille erityisesti alempaan ammattiluokkaan kuuluvilla naisilla.

Tupakoinnin tiedetään lisäävän ennenaikaisen kuolleisuuden ja terveyshaittojen riskiä. Tupakoinnin on myös osoitettu olevan yleisempää alemmissa sosiaaliluokissa, mikä on merkittävä terveyteen liittyvää sosioekonomista eriarvoisuutta lisäävä tekijä.

Nyt BMJ-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin tupakoimattomien naisten kuolinsyihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa hyödynnettiin 70-luvulla käynnistetyn skotlantilaisseurannan aineistoa, johon oli aikanaan osallistunut 8 350 iältään 45–64-vuotiasta naista. Naisista 3 600 ei ollut koskaan tupakoinut.

Lähes 30 seurantavuoden aikana noin puolet tutkimukseen osallistuneista menehtyi. Alempaan ammattiluokkaan kuuluvien naisten havaittiin menehtyvän muita useammin sydänperäisiin syihin, muttei syöpään. Lisäksi heidän todettiin olevan muita useammin vaikeasti lihavia, ja vastaavasti vaikeasti lihavien kuolleisuusluvut olivat korkeimmat.

Tupakoivien naisten todettiin kärsivän tupakoimattomia harvemmin ylipainosta. Tutkijat pohtivatkin, että tupakoinnin väheneminen viime vuosikymmeninä on saattanut osaltaan vaikuttaa ylipainon yleistymiseen. Saman lehden pääkirjoituksessa kuitenkin korostetaan, että tupakointi on paljon merkittävämpi kuolleisuuden riskitekijä kuin lihavuus. Tupakoimattomien ja normaalipainoisten naisten kuolleisuus oli tutkimuksessa pienin ammattiluokasta riippumatta, mikä kertoo tutkijoiden mielestä sen, että ennaltaehkäisy tulisi kohdistaa niin tupakointiin kuin lihavuuteen.

Uutispalvelu Duodecim
BMJ 2011;342:d3785
http://www.bmj.com/content/342/bmj.d378