Biologiset reumalääkkeet lisäävät mahdollisesti ihosyövän vaaraa

Uutispalvelu Duodecim
26.9.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Vaikean reuman hoidossa käytettäviin biologisiin lääkkeisiin saattaa liittyä pieni ihosyöpien riski, ranskalaistutkijat raportoivat. Yhteys ei kuitenkaan ole kovin selvä ja pitää vahvistaa uusissa tutkimuksissa. Biologisia lääkkeitä käytetään, kun reuman tavanomainen lääkehoito ei tehoa.

Kyseisiin TNF-estäjälääkkeisiin on aiemmin yhdistetty myös muita syöpiä, mutta tässä tutkimuksessa yhteys rajoittui ihosyöpiin ja etenkin muihin kuin melanooma-ihosyöpiin. Lääkitysten vaikutusta on kuitenkin vaikea määrittää, sillä reuma itsessään altistaa lymfoomalle ja keuhkosyövälle. Rintasyöpä ja suolistosyövät ovat puolestaan potilailla harvinaisempia.

Tutkimuksessa yhdistettiin 21 vertaisarvioidun tutkimuksen ja kahdeksan konferenssiabstraktin aineistot, jotka yhteensä koostuivat yli 40 000 reumapotilaan tiedoista. Potilaita oli seurattu keskimäärin noin neljän vuoden ajan.

TNF-lääkkeitä käyttävien riski sairastua ihosyöpään oli 45 % suurempi kuin muiden, mutta tämä todettiin vain neljässä tutkimuksessa. Muiden syöpien riski ei ollut TNF-lääkkeitä käyttävillä sen suurempi kuin muiden potilaiden.

Tutkimus julkaistiin Annals of the Rheumatic Diseases -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Annals of the Rheumatic Diseases 2011;doi:10.1136/ard.2010.149419)
http://ard.bmj.com/content/early/2011/07/29/ard.2010.149419.abstract