Kahvilla ehkä myös masennukselta suojaavia vaikutuksia

Uutispalvelu Duodecim
27.9.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Säännöllisesti kahvia juovat naiset saattavat suojata itseään masennukselta, Harvardin yliopiston tutkimus osoittaa. Vielä ei tosin ole selvää mikä kahvissa tai kahvinjuojissa masennusta vähentäisi.

Tutkimuksessa yli 50 000 keskimäärin 63-vuotiasta sairaanhoitajaa vastasi kahvinjuontia ja masennusta koskeviin kyselyihin kahden vuoden välein. Naiset eivät sairastaneet masennusta tutkimuksen alkaessa, mutta kymmenvuotisen seurannan aikana heistä 2 600 sai masennusdiagnoosin tai aloitti masennuslääkityksen.

Kyselytulokset osoittivat, että kahvia säännöllisesti juovat masentuivat muita harvemmin, ja tämä havaittiin halki tutkimuksen. Verrattuna naisiin, jotka joivat kahvia korkeintaan kerran viikossa, 2–3 kupillista päivittäin nauttivien sairastumisriski oli 15 prosenttia ja yli 4 kupillista päivittäin nauttivien 20 prosenttia pienempi.

Tutkijat muistuttavat, että masennusriskiin vaikuttavat monet elintavat ja muut seikat eikä näiden tulosten perusteella voi päätellä mikä tarkalleen selittää kahviin liitetyn vaikutuksen. Siksi tulokset pitää vahvistaa uusissa tutkimuksissa ennen kuin kahvin voi todella sanoa vähentävän masennusta.

Joka tapauksessa tulokset vahvistavat käsitystä kahvista turvallisena juomana, josta ei säännöllisesti käytettynä ole haittaa. Säännöllinen kahvinjuonti on aiemmin yhdistetty mm. pienentyneeseen diabeteksen ja aivohalvausten riskiin.

Tutkimuksen julkaisi lääketieteellinen Archives of Internal Medicine -lehti.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2011;171:1571–1578)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/171/17/1571