Keskosuus lisää myös varhaisaikuisuuden kuolleisuutta

Uutispalvelu Duodecim
28.9.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Ennenaikaisena syntyneet ovat suurentuneessa riskissä kuolla 20–30-vuotiaina, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Keskosuuden on tätä ennen tiedetty lisäävän varhaisaikuisuuden kuolleisuutta, mutta aikuisiän riskeistä on tiedetty vähemmän.

Suomessa noin kuusi prosenttia lapsista syntyy ennenaikaisena. Yleensä tällaiset lapset painavat alle 2,5 kiloa.

Yhdysvaltalaisten tutkimuksessa tarkasteltiin 675 000 ruotsalaista vuosina 1973–1979 syntynyttä miestä ja naista, joista 28 000 oli syntynyt ennenaikaisena eli ennen 37. raskausviikkoa. Heitä seurattiin vuoteen 2008, jolloin osallistujat olivat 29–36-vuotiaita.

Tutkijat havaitsivat, että keskosena syntyneiden kuolleisuus oli täysiaikaisten kuolleisuutta suurempaa 1–5-vuotiaana, mutta myös 18–36-vuotiaana. Yhteys havaittiin pienten keskosten lisäksi lähes täysiaikaisilla, 34–36 viikon ikäisinä syntyneillä. Seurannan aikana kuoli 7 100 osallistujaa.

Yli 18-vuotiaiden kuolemista monet liittyivät synnynnäisiin poikkeavuuksiin, sydämen ja verisuoniston ja hengityksen häiriöihin sekä endokriinisiin eli hormonaalisiin häiriöihin.

Keskosuus yhdistettiin aikuisiän kuolleisuuteen myös hiljattain julkaistussa meta-analyysitutkimuksessa, jossa analysoitiin yhteensä 400 000 miehen ja naisen tietoja.

Yhteys voi johtua raskaudenaikaisesta aliravitsemuksesta, jolle altistuvat syntyvät pienempinä ja monille sairauksille alttiina. Myös perimä ja perheen sosiaalinen ja taloudellinen asema voivat vaikuttaa yhteyteen.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2011;306:1233–1240)
http://jama.ama-assn.org/content/306/11/1233.abstract