Muisti voi heikentyä sydämenpysähdyksen jälkeen

Uutispalvelu Duodecim
19.10.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Sydämenpysähdys voi jättää pitkäaikaiset jäljet ihmisen aivoihin etenkin, kun se sattuu muualla kuin sairaalaoloissa. Yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella usein seurauksena on muistin ja oppimisen heikentyminen.

Tulokset ovat toisaalta rohkaisevia, sillä vaikka osalle potilaista jäi pysyviä muisti- ja oppimisvaikeuksia, valtaosa potilaista kykeni silti elämään normaalisti ja itsenäisesti.

Tutkimukseen värvättiin kaikki Olmstedin piirikunnassa vuosina 1990–2008 sydänpysähdyksen muualla kuin sairaalassa saaneet. Sairastuneita oli kaikkiaan 332 ja heistä 140 oli hengissä vielä puoli vuotta sairastumisen jälkeen.

Osallistujille tehtiin neurologisia testejä, ja niiden perusteella potilaiden pitkäaikaismuisti ja oppimiskyky olivat heikommalla tasolla kuin samanikäisten yleensä. Tämä todettiin 47 potilaalla, jotka elivät vielä noin kahdeksan vuotta sairastumisesta. Testit eivät viitanneet dementiaan.

Tulokset julkaistiin arvostetussa Neurology-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Neurology 2011;77;1438–1445)
http://www.neurology.org/content/77/15/1438.abstract