Liiat hermosolut saattavat selittää autismin

Uutispalvelu Duodecim
9.11.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan autismi saattaa johtua liioista hermosoluista aivokuoren tietyissä osissa. Kyseiset aivokuoren etuosat vaikuttavat muun muassa sosiaalisten, viestinnällisten ja tiedollisten taitojen kehitykseen eli taitoihin, jotka autistisilla ovat puutteelliset.

Hermosolujen runsaudesta autismissa saatiin viitteitä jo vuosikymmen sitten, mutta teoriat ovat odottaneet varmistusta. Nyt tehty tutkimus perustuu seitsemän 2–16-vuotiaana menehtyneen autistisen pojan ja kuuden terveen aivonäytteisiin.

Näytteiden vertailussa autististen lasten aivokuorista löydettiin hermosoluja 67 % enemmän kuin terveiden. Autististen lasten aivot olivat myös ikään nähden painavat, mikä on havaittu aiemminkin. Hermosolujen runsaus todettiin kaikkien autististen aivokuorissa.

Aivokuoren hermosolut kehittyvät ennen syntymää, joten tulokset viittaavat autismin mahdollisesti seuraavan häiriöstä sikiövaiheen aivokehityksessä. Hermosoluja syntyy runsaasti raskausviikoilla 10–20, mutta yleensä määrät laskevat normaalina pidetylle tasolle, noin puoleen huippumäärästä, raskauden loppupuolella ja varhaislapsuudessa. Tulokset viittaavat siihen, että jokin häiriö tässä ketjussa johtaisi autismiin.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2011;306:2001–2010)
http://jama.ama-assn.org/content/306/18/2001.abstract