Hoikat suuremmassa vaarassa leikkauksen jälkeen

Uutispalvelu Duodecim
22.11.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Hoikkuutta pidetään yleensä hyvänä asiana, mutta leikkauspotilailla siihen voi liittyä myös riskejä. Tähän viittaa ainakin tuore yhdysvaltalaistutkimus. Siinä hoikkien leikkauspotilaiden havaittiin kuolevan muita todennäköisemmin kuukauden sisällä leikkauksesta. Tulokset eivät paljasta tarkalleen mistä yhteys johtuu.

Kuolleisuus oli suurinta potilailla, joiden painoindeksi oli alle 23. Sadasta tällaisesta potilaasta kolme kuoli leikkausta seuraavien 30 päivän aikana, kun esimerkiksi sadasta vaikeasti lihavasta, joiden painoindeksi oli vähintään 35, kuoli vain yksi. Painoindeksi 23 tarkoittaa noin 70 kiloa 170 senttimetriselle tai 60 kiloa 160 senttimetriselle.

Alle 23:n painoindeksi liittyi suurempaan kuolleisuuteen myös verrattuna lievästi lihaviin, joiden painoindeksi oli 26–30. Riskit havaittiin riippumatta leikkauksen tyypistä tai potilaan ennusteesta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin 190 000 potilaan rekisteritietoja. Potilaat oli leikattu vuosina 2005–2006. Tulokset julkaistiin Archives of Surgery -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Surgery 2011;doi://10.1001/archsurg.2011.310)
http://archsurg.ama-assn.org/