Statiineista pieni apu muillekin kuin sydänpotilaille

Uutispalvelu Duodecim
2.12.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Statiini-kolesterolilääkkeet vähentävät jonkin verran sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia ja oireita myös potilailla, joiden sydänriskit eivät ole kovin suuria.

Tuoreen meta-analyysitutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä statiineja määrätään usein tällaisille pienen riskin potilaille, vaikka todisteet lääkitysten hyödyistä ovat olleet ristiriitaisia.

Nyt julkaistujen tulosten perusteella statiinit tepsivät heilläkin, mutta eivät ole kovin tehokkaita. Estääkseen yhden kuoleman niillä pitää hoitaa 239 pienen riskin potilasta. Yhden ei-kohtalokkaan sydäninfarktin ehkäisemiseksi pitää lääkitä 153 potilasta.

Sepelvaltimotautia jo sairastavilla luvut ovat 86 ja 62, tuloksista ilmenee. Statiinit ovatkin hyviä ehkäisemään sydäninfarkteja ja sydänkuolemia potilailla, joilla on sepelvaltimotaudin oireita tai korkea riski sairastua sepelvaltimotautiin.

Analyysissa yhdistettiin 29 aikaisemman tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yli 80 000 potilaan terveystiedoista. Vähäisen riskin potilaina pidettiin osallistujia, joiden riski sairastua tai kuolla sydänoireeseen seuraavien kymmenen vuoden aikana arvioitiin olevan alle 20 %.

Läheskään kaikissa analysoiduissa tutkimuksissa ei raportoitu statiinien aiheuttamia haittavaikutuksia. Tämän vuoksi tutkijat eivät voineet niitä arvioida. Osalle potilaista statiinit voivat aiheuttaa mm. lihasoireita tai diabeteksen. Aiheuttaakseen yhden diabeteksen noin viidensadan potilaan pitää syödä suuria statiiniannoksia vuoden ajan, aiemmista tutkimuksista tiedetään.

Tutkimus julkaistiin Kanadan lääkäriliiton CMAJ-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(CMAJ 2011;180:E1180-E1188)
http://www.cmaj.ca/content/183/16/E1180.abstract