Kirjava tausta sekoittaa lukihäiriöisen

Uutispalvelu Duodecim
5.12.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan lukihäiriö saattaa johtua vaikeudesta erottaa olennainen informaatio epäolennaisesta. Haasteellisia voivat olla esimerkiksi räikeät taustat tai äänekäs ympäristö, jotka kilpailevat huomiosta kirjainten kanssa.

Yhdysvaltalaisten havainnot perustuvat kokeeseen, jossa 37 parikymppistä opiskelijaa suoritti lukutestejä erilaisissa olosuhteissa. Kuudellatoista opiskelijalla oli lukivaikeuksia.

Tulosten perusteella lukihäiriöiset opiskelijat suoriutuivat suurin piirtein yhtä hyvin kuin muutkin niin pitkään, kun luettavien kirjainten tausta pysyi neutraalina. Kuitenkin kun tausta vaihdettiin räikeäksi shakkiruudukoksi, lukihäiriöisten tulokset heikkenivät selvästi. Muiden opiskelijoiden tuloksiin tausta ei vaikuttanut.

Havainnot tukevat teoriaa, jonka mukaan lukihäiriö johtuu ainakin osin vaikeudesta sivuuttaa hälyääniä ja -aistimuksia, mikä johtaa kirjainten ja äänteiden virheelliseen tulkitsemiseen. Jos näin todella on, voisi lukihäiriöiden riskiä pienentää harjaannuttamalla lapsia erottamaan olennainen informaatio hälystä, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä PLoS ONE -verkkolehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(PLoS ONE 2011;6:e27893)
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0027893