Pikkulasten leikkaukset ja nukuttaminen mahdollisesti yhteydessä oppimisvaikeuksiin

Uutispalvelu Duodecim
8.12.2011
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Toistuvat leikkaukset ja nukutukset alle kaksivuotiaana saattavat lisätä oppimisvaikeuksia myöhemmin elämässä. Nukutusaineet on tätä ennen todettu vahingollisiksi eläinkokeissa, mutta ihmislapsia koskeva tutkimustieto on ollut vähäistä.

Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa yhdeksäntoista vuoden ikään mennessä oppimisvaikeuksia oli kehittynyt 37 prosentille osallistujista, jotka oli nukutettu ja leikattu vähintään kahdesti alle kaksivuotiaana. Tämä oli selvästi enemmän kuin leikkauksilta säästyneillä, joista 21 prosentilla havaittiin oppimisvaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa.

Tulostensa perusteella tutkijoista on mahdollista, että toistuva altistuminen nukutusaineille voi haitata lapsen kehitystä ja johtaa oppimisvaikeuksiin. He silti muistuttavat, ettei nyt saatujen tulosten pohjalta voi sanoa liittyykö yhteys nukutusaineisiin, leikkauksiin vai johonkin muuhun niitä yhdistävään seikkaan. Lasten terveydentila ja sairaudet ennen leikkausta eivät selittäneet tuloksia.

Tutkimuksessa hyödynnettiin 8 500:n vuosina 1976–1982 syntyneen seurantatietoja. Tutkituista 350 oli altistunut nukutusaineille alle kaksivuotiaana, heistä 64 useammin kuin kerran. Altistuneita verrattiin 700 samanikäiseen lapseen, joita ei ollut leikattu alle kaksivuotiaana.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2011;128:e1053–e1061)
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/e1053.abstract