Makkara mahdollisesti myös diabeteksen riskitekijä

Uutispalvelu Duodecim
19.1.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Paljon makkaraa ja muita prosessoituja lihatuotteita syövät naiset saattavat sairastua aikuistyypin diabetekseen ruokavalionsa takia. Ranskalaistutkijat pitävät mahdollisena, että yhteys johtuu prosessoitujen lihojen suuresta nitraatti- ja suolapitoisuudesta.

Ranskalaisten tulokset perustuvat 66 000 terveen naisen ruokavalio- ja terveystietoihin, jotka kerättiin vuosina 1993–2007. Keskimäärin kuusitoistavuotisen seurannan aikana 1 400 naista sairastui aikuistyypin diabetekseen.

Riski sairastua diabetekseen oli tulosten perusteella noin kolmanneksen suurempi naisilla, jotka söivät prosessoitua lihaa vähintään viidesti viikossa kuin naisilla, joille liha maistui harvemmin kuin kerran viikossa. Suurkuluttajat söivät prosessoitua lihaa keskimäärin 50 grammaa päivittäin.

Diabetes Care -lehden julkaisemat tulokset ovat linjassa aiempien havaintojen kanssa. Lihapainotteinen ruokavalio on yhdistetty muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, aivohalvauksiin ja moniin syöpiin. Yleensä riskit ovat rajoittuneet prosessoituihin lihavalmisteisiin.

Suomalaiset syövät lihaa keskimäärin 1,5 kiloa viikossa. Kulutus on kaksinkertaistunut viidessäkymmenessä vuodessa.

Uutispalvelu Duodecim
(Diabetes Care 2012;35:128–130)
http://care.diabetesjournals.org/content/35/1/128.abstract