Munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan iäkkäillä nuoria harvemmin

Uutispalvelu Duodecim
19.7.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kanadassa ikäihmiset saattavat jäädä nuoria useammin ilman munuaisten vajaatoiminnan hoitoa. Tämä käy ilmi JAMA-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että munuaisten vaikeaa vajaatoimintaa hoidettiin 18¿44-vuotiailla kymmenen kertaa useammin kuin yli 85-vuotiailla. Tulos vihjaa, että osa iäkkäistä potilaista saattaisi jäädä ilman asianmukaista munuaisten vajaatoiminnan hoitoa. Havaintoa saattaa kuitenkin vääristää se, ettei munuaisten korvaushoito sovi osalle iäkkäistä heikon muun terveydentilan vuoksi. Lisäksi liian varhain aloitettu korvaushoito voi heikentää vanhuksen elämänlaatua. Havainnon perusteella edennyt munuaisten vajaatoiminta saattaa kuitenkin olla iäkkäillä luultua yleisempää.

Kanadalaistutkijoiden mukaan tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muiden maiden oloihin.

Takautuvassa tutkimuksessa seurattiin yli neljän vuoden ajan 1,8 miljoonaa aikuista. Tutkittavien munuaisten toimintaa arvioitiin laskennallisen glomerulussuodosnopeuden avulla. Seurannan aikana 97 000 tutkittavaa (5,5 %) menehtyi ja 3295 tutkittavalle (0,2 %) kehittyi munuaisten vajaatoiminta, johon he saivat hoitona joko dialyysiä tai munuaissiirteen. 3116 tutkittavalla (0,2 %) todettiin hoitamaton munuaisten vajaatoiminta.

Uutispalvelu Duodecim
JAMA. 2012;307(23):2507-2515
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1187929