Keski-iän masennusoireet liitoksissa aluksi sepelvaltimotautiin ja myöhemmin aivohalvaukseen

Uutispalvelu Duodecim
25.7.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Keski-iässä masennusoireista kärsivät miehet näyttävät sairastuvan aluksi tavanomaista herkemmin sepelvaltimotautiin ja myöhemmin aivohalvaukseen. Masennuksen yhteys kumpaankin sairauteen on tunnettu ennenkin, mutta nyt tehty havainto sairauksien ajallisesta yhteydestä on mielenkiintoinen.

Stroke-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin kymmenen vuoden ajan 9 600 keski-ikäistä miestä. Miesten mielialaoireita kartoitettiin kyselyllä tutkimuksen alussa. Seurannassa noin 650 miestä sairastui sepelvaltimotautiin ja 140 miestä sai aivohalvauksen.

Tutkijat ottivat analyyseissä huomioon useita riskitekijöitä, jotka saattaisivat vaikuttaa masennusoireiden ja sepelvaltimotaudin sekä aivohalvauksen yhteyteen kuten perinteiset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja masennuslääkkeiden käytön.

Kun nämä seikat oli huomioitu, todettiin lähtötilanteessa masennusoireista kärsineiden miesten sairastuvan viiden vuoden sisällä noin 40 prosenttia todennäköisemmin sepelvaltimotautiin kuin miesten, joilla mielialaoireita ei ilmennyt. Vastaavasti viiden vuoden jälkeen masennusoireista kärsineiden miesten aivohalvausriski osoittautui lähes kaksi kertaa tavanomaista suuremmaksi. Yhteys oli merkittävämpi aivoinfarktin kuin aivohalvauksen kohdalla.

Tutkimus ei vastaa siihen, miksi masennusoireet saattavat lisätä lyhyellä tähtäimellä sepelvaltimotaudin ja pitkällä tähtäimellä aivohalvauksen vaaraa. Eräiden aiempien tutkimusten mukaan masennukseen liittyy usein diabetesta, haitallisia elintapoja ja korkeaa verenpainetta. Mielialaoireista kärsivät voivat myös laiminlyödä lääkityksiään ja muuta hyvinvointiaan ja siten altistua sepelvaltimotaudille ja aivohalvauksille. On myös mahdollista, että masennus itsessään heikentäisi terveyttä esimerkiksi stressihormonien tai tulehdusten välityksellä.

Tulosten perusteella saattaisikin olla mahdollista, että masennusoireita tehokkaasti hoitamalla voitaisiin vähentää keski-ikäisten miesten sepelvaltimo- ja aivohalvaussairastavuutta.

Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2012;43 1761-1767)
http://stroke.ahajournals.org/content/43/7/1761.abstract