Radikaalileikkaus ei juuri paranna paikallisen eturauhassyövän ennustetta seurantaan verrattuna

Uutispalvelu Duodecim
25.7.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Paikallisesta eturauhassyövästä kärsineiden miesten kuolleisuus on osoittautunut laajassa yhdysvaltalaistutkimuksessa hyvin samankaltaiseksi riippumatta siitä, hoidettiinko miesten syöpä radikaalileikkauksella vai jäätiinkö seurantalinjalle. Yli kymmenen vuoden seurantatutkimuksen tulos viittaa siihen, että seuranta hyödyttäisi leikkausta enemmän erityisesti paikallisesta pienen riskin eturauhassyövästä kärsiviä.

Eturauhassyöpä on Suomessa ja monessa muussa länsimaassa miesten yleisin syöpä. Se on yleensä hitaasti etenevä, eivätkä kaikki eturauhassyövät aiheuta koskaan oireita. Toisaalta osa syövistä etenee ja voi lopulta aiheuttaa kuoleman. Nykyään ei vielä pystytä aukottomasti ennustamaan, keiden eturauhassyöpä tulee etenemään ja ketkä tarvitsevat hoitoa. Paikallisen eturauhassyövän hoitovaihtoehtoina ovatkin seuranta, aktiivinen seuranta, eturauhasen radikaalileikkaus sekä kudoksen ulkoinen tai sisäinen sädehoito.

Nyt New England Journal of Medicine ¿ lehdessä julkaistussa tutkimuksessa satunnaistettiin 731 paikallisesta eturauhassyövästä kärsivää joko seurantaryhmään tai eturauhasen radikaalileikkaukseen. Miehet olivat diagnoosihetkellä 63-vuotiaita ja heitä seurattiin yli kymmenen vuoden ajan.

Seurannan aikana 47 prosenttia leikkausryhmään ja 49,9 prosenttia seurantaryhmään kuuluneista miehistä menehtyi. 5,8 prosenttia leikkausryhmäläisistä menehtyi joko eturauhassyöpään tai leikkauskomplikaatioihin verrattuna seurantaryhmän 8,4 prosenttiin. Tutkijat laskivat, että absoluuttisten riskien erot olivat ryhmien välillä alle kolmen prosentin luokkaa.

Tarkempi analyysi osoitti, että erityisesti miehet, joiden syöpä luokiteltiin pienen riskin syöväksi, hyötyivät radikaalileikkauksesta vähiten. Radikaalileikkaus pienensi kuitenkin niiden miesten kokonaiskuolleisuutta, joiden eturauhassyövän merkkiaineen seerumin prostataspesifisen antigeenin eli PSA:n arvo oli yli 10 µg/l, ja joilla arvioitiin mahdollisesti olevan keskikorkean tai korkean riskin kasvain.

Odotetusti eturauhasleikkauksen läpikäyneet miehet kärsivät seurantaryhmäläisiä useammin virtsankarkailusta ja erektio-ongelmista. Noin viidenneksellä ilmeni leikkauksen jälkeisenä kuukautena haittoja kuten infektioita ja yksi mies menehtyi kuukauden sisällä leikkauksesta.

Uutispalvelu Duodecim
(New England Journal of Medicine 2012;367:203-213)
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1113162?query=TOC