Jopa kaksi kolmesta vaikeasti lihavasta lapsesta kärsii sydänsairauksien riskitekijöistä

Uutispalvelu Duodecim
30.7.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Jopa kaksi kolmesta vaikeasti lihavasta lapsesta kärsii ainakin yhdestä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijästä kuten korkeasta verenpaineesta tai epäsuotuisista kolesteroliarvoista. Tulos perustuu Archives of Disease in Childhood ¿ lehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa oli kartoitettu yli 250 lihavan lapsen terveyttä.

Tutkimusotos oli kerätty pyytämällä hollantilaisia lastenlääkäreitä välittämään tutkimuskeskukseen uusien hoitoon tulleiden vaikeasti lihavien 2-18-vuotiaiden lasten terveystietoja kolmen vuoden ajan. Lasten vaikea lihavuus määritettiin vastaamaan aikuisten painoindeksin vaikean lihavuuden raja-arvoa, joka on 35 kg/m 2.

Tuloksista ilmeni, että kahdella kolmesta vaikeasti lihavasta lapsesta oli ainakin yksi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Yli puolet kärsi korkeasta verenpaineesta tai viitearvoja alhaisemmasta hyvän kolesterolin pitoisuudesta. Paastoverensokeriarvot osoittautuivat liian korkeiksi yhdellä seitsemästä lapsesta. Lisäksi lähes prosentti lapsista sairasti jo tyypin 2 diabetesta. Erityisen huolestuttavana tutkijat pitivät sitä, että myös alle 12-vuotiaista yli 60 prosentilla oli tunnistettavissa ainakin yksi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Vain yhden tutkimukseen osallistuneen lapsen ylipainon osoitettiin johtuvan sairaudesta. Muiden lasten lihavuuden taustalla olivat elämäntapatekijät.

Nyt saadut tulokset korostavat, kuinka merkittäviä terveysriskejä lapsuuden lihavuuteen liittyy. Kyseessä on kansanterveydellisesti tärkeä asia, sillä viime vuosikymmenten aikana lasten vyötärönympärys on suurentunut siinä missä aikuistenkin. Ylipainoisesta lapsesta kasvaa usein myös lihava aikuinen, mikä lisää terveysriskejä entisestään.

Tutkijoiden mukaan on ongelmallista, että lasten lihavuuden määritelmä ja luokittelu ovat vielä tänäkin päivänä sopimuksenvaraisia. He toivovatkin, että kansainväliset kriteerit laadittaisiin pikimmiten. Lisäksi tarvittaisiin yleisiä hoitosuosituksia lasten lihavuuden ja sen liitännäissairauksien havaitsemiseen ja hoitoon.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Disease in Childhood 2012; doi:10.1136/archdischild-2012-301877)
http://adc.bmj.com/content/early/2012/07/12/archdischild-2012-301877.short?g=w_adc_ahead_tab