Kasvisten syöminen lapsuudessa pienentää metabolisen oireyhtymän vaaraa

Uutispalvelu Duodecim
31.7.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan runsas kasvisten ja vihannesten käyttö lapsuudessa ja nuoruudessa saattaa pienentää metabolisen oireyhtymän riskiä aikuisiällä. Tulos vahvistaa näkemystä, jonka mukaan lapsuuden elintavat vaikuttavat aikuisiän terveyteen.

Diabetes Care -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin laajan Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimuksen aineistoa, jossa on selvitetty sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen. 1980-luvulla käynnistetyssä tutkimuksessa on seurattu yli 2 000 lasta lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Seurannan alussa lapset olivat 3¿18-vuotiaita.

Tutkimus osoitti, että lapsuudessa kasvispitoista ruokavaliota nauttineiden riski sairastua metaboliseen oireyhtymään aikuisiällä oli hiukan yli kymmenyksen pienempi kuin niukasti kasviksia lapsuudessa saaneiden. Yhteys pysyi samankaltaisena senkin jälkeen, kun tutkijat olivat huomioineet aikuisiän ruokatottumukset ja vihannesten kulutuksen. Niukasti kasviksia sisältävä ruokavalio ennusti metabolisen oireyhtymän osatekijöistä erityisesti korkean verenpaineen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä.

Valtimonkovettumistaudin varhaismuutokset kehittyvät oireettomina jo varhain, minkä vuoksi lapsuusajan riskitekijöiden tunteminen on tärkeää. Nyt saadut tulokset korostavatkin terveellisen ruokavalion tärkeyttä lapsuudesta lähtien.

Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan sydän- ja verisuonitautien riskitekijäkasaumaa, joka altistaa sydän- ja verisuonisairauksien puhkeamiselle. Siihen kuuluvia riskitekijöitä ovat keskivartalolihavuus, kohonnut verenpaine sekä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt.

Uutispalvelu Duodecim
(Diabetes Care 2012;doi:10.2337/dc12-0019)
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/07/11/dc12-0019.abstract