Kaihileikkaus pienentää iäkkään lonkkamurtumariskiä

Uutispalvelu Duodecim
6.8.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kaihileikkaus voi auttaa iäkkäitä miehiä ja naisia välttymään lonkkamurtumilta, paljastaa JAMA-lehdessä julkaistu tutkimus. Havainto on odotettu, sillä kaihi on yleisin murtumille altistava näköä haittaava sairaus. Noin joka kolmas yli 65-vuotias kärsii heikkonäköisyyttä aiheuttavasta kaihista.

Yhdysvaltalaistutkijat kartoittivat, miten näköä haittaavan kaihin leikkaaminen vaikuttaa ikäihmisten lonkkamurtumariskiin leikkausta seuraavan vuoden aikana. Tilastoja hyödyntämällä tutkijat loivat otoksen yli 65-vuotiaista kaihipotilaista. Yhteensä analyyseissä huomioitiin yli miljoona miestä ja naista, joista 37 prosentilta leikattiin kaihi vuosien 2001¿2009 aikana.

Kaihista yhä kärsiviin ikätovereihin verrattuna kaihileikkaus pienensi lonkkamurtumariskiä 16 prosenttia. Vaikea-asteista kaihia potevat hyötyivät leikkauksesta vielä tätäkin enemmän. Heillä lonkkamurtuman riski osoittautui 23 prosenttia pienemmäksi.

Havainnot viittaavat kaihileikkauksen pienentävän iäkkäiden lonkkamurtumariskiä, mutta tulokset tarvitsevat kuitenkin vahvistusta tulevissa tutkimuksissa. Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia tarvitaan myös selvittämään voisiko kaihileikkaus olla kustannustehokas keino lonkkamurtumien ehkäisyyn.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2012;308:493¿501)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1273017#Abstract