Psyykkinen ahdinko voi lyhentää elämää

Uutispalvelu Duodecim
6.8.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Alakuloisuus, ahdistus ja muut psykologiset vaikeudet voivat brittitutkimuksen mukaan altistaa monista kroonisista sairauksista johtuville kuolemille. Yhteydet havaitaan jo suhteellisen alhaisilla stressitasoilla, jotka eivät vielä täytä mielisairauden kriteereitä.

Brittien tutkimuksessa lievä psyykkinen ahdinko liittyi 20 prosenttia suurempaan ja huomattava ahdinko 40 prosenttia suurempaan riskiin kuolla kahdeksanvuotisen seurannan aikana. Vertailukohtana olivat osallistujat, jotka eivät kokeneet masennusta, ahdistuneisuutta, itsetunto-ongelmia tai muuta psyykkistä ahdinkoa.

Oireilu liittyi riskiin kuolla sydän- ja verisuonitauteihin sekä ulkoisiin syihin, mutta syöpäkuolleisuus suureni vain, jos oireilu oli hyvin voimakasta.

Tulokset eivät paljasta mistä yhteydet johtuvat, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa niitä on selitetty suorilla ja epäsuorilla tekijöillä. Akuutti psyykkinen stressi voi esimerkiksi haitata sydämen ja verenkierron toimintaa sekä suurentaa kortisolin ja tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuksia. Myös elintavat, kuten tupakointi ja alkoholinkäyttö, voivat osaltaan vaikuttaa tuloksiin. Tutkijat kuitenkin huomioivat nämä ja monet muut elintavat eivätkä ne selittäneet kuin osan havainnoista.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen kymmenen terveystutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 68 000 yli 35-vuotiaan tiedoista. Keskimäärin kahdeksanvuotisen seurannan aikana heistä 8 400 menehtyi. Tulokset julkaisi British Medical Journal.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2012;345:e4933)
http://www.bmj.com/content/345/bmj.e4933