Aivoinfarktin liuotushoito hyödyttää vielä kuusi tuntia sairastumisesta

Uutispalvelu Duodecim
10.8.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aivoinfarktin liuotushoito alteplaasi-lääkkeellä auttaisi monia potilaita, vaikka hoito aloitettaisiin selvästi nykyistä myöhemmin. Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan hoito toimisi vielä kuuden tunnin kuluttua sairastumisesta eikä vain kolmen tunnin sisällä, mitä pidetään nykyisin hoidon takarajana.

Lancet-lehdessä julkaistussa katsaustutkimuksessa jokaista tuhatta kuuden tunnin sisällä sairastumisesta lääkittyä kohden 40 potilasta enemmän oli hengissä ja toimintakykyisiä 1¿6 kuukauden kuluttua. Vertailukohtana olivat potilaat, jotka olivat liuotushoidon sijaan saaneet lumevalmistetta.

Hyödyt havaittiin huolimatta kallonsisäisistä verenvuodoista ja kuolemista, jotka hieman lisääntyivät pian liuotushoidon aloittamisesta, mutta seitsemän päivän jälkeen tapaukset vähentyivät merkittävästi ja koko seurannan kattavassa analyysissa alteplaasin hyödyt ylittivät selvästi alkuvaiheen haitat. Alteplaasi vaikutti lisäksi tehokkaalta riippumatta potilaan iästä etenkin, kun hoito aloitettiin varhain. Tällä hetkellä hoito on rajoitettu lähinnä alle 80-vuotiaille.

Katsaustulokset viittaavat vahvasti siihen, että myös myöhemmin aloitettu liuotushoito voisi auttaa monia potilaita. Alteplaasin teho on silti parhaimmillaan, kun hoito aloitetaan mahdollisimman varhain ja viimeistään kolmen tunnin sisällä aivoinfarktista.

Katsauksessa oli mukana 12 tutkimusta, joihin yhteensä oli osallistunut 7 000 potilasta.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2012;379:2364¿2372)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960738-7/abstract