Aivohalvauskuolemat vähentyneet Suomessa

Uutispalvelu Duodecim
18.9.2012
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aivoinfarktin sairastaneiden kuolleisuus on vähentynyt Suomessa selvästi koko 2000-luvun, mutta hoitotulokset vaihtelevat huomattavasti eri sairaanhoitopiirien ja hoitoyksiköiden välillä.

Koko maan kattavan Perfect-hankkeen tulokset osoittavat potilaiden riskit pienemmiksi, jos heidät hoidetaan aivohalvauksiin erikoistuneissa keskuksissa, joissa potilas pääsee aivokuvaukseen ja liotushoitoon pikaisesti ja ympäri vuorokauden. Noin kolmannes aivohalvauspotilaista joudutaan kuitenkin hoitamaan muissa yksiköissä.

Yhden aivohalvauspotilaan hoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 18 000 euroa, mutta sairaanhoitopiiristä riippuen kustannukset liikkuvat runsaan 13 000 euron ja 23 000 euron välillä. Suuremmat menot eivät kuitenkaan tarkoita automaattisesti parempaa hoitoa, tulokset osoittavat. Kustannukset ovat nousseet 2000-luvulla vain hieman.

Uutispalvelu Duodecim
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Optimi 3/2012)
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/optimi/2012/aivohalvaus