Hengenvaarallisen aivoverenvuodon riski vaihtelee suuresti

Uutispalvelu Duodecim
12.2.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aivojen lukinkalvonalainen verenvuoto ei ole kovin yleinen sairaus, mutta riski sairastua siihen vaihtelee erittäin paljon. Riippuen riskitekijöiden määrästä, henkilön elinaikainen sairastumisriski voi olla mitä tahansa 0,02 % ja 7,2 % väliltä.

Valtimonpullistumasta johtuva lukinkalvonalainen verenvuoto on erittäin vaarallinen, sillä huomattava osa potilaista menehtyy jo muutaman päivän sisällä vuodosta. Valtimonpullistumasta johtuva lukinkalvonalainen verenvuoto eli SAV on Suomessa yleisempi kuin muualla maailmassa.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat hollantilaistutkimukseen, jossa 250 SAV-potilasta verrattiin 570 terveeseen samanikäiseen. Tutkijoiden tavoite oli selvittää miten paljon sairastumiset selittyivät tupakoinnilla, perinnöllisellä alttiudella, korkealla verenpaineella ja kolesterolipitoisuudella, jotka ovat tunnettuja valtimonpullistumasta johtuvan SAV:n riskitekijöitä.

Kun potilaiden ikä, sukupuoli ja edellä mainitut riskitekijät huomioidaan, sadastatuhannesta eniten riskitekijöitä kantavasta keskimäärin 300 sairastuu vuoden aikana. Pienimmässä riskissä olevista sairastuu vain yksi kahdestasadastatuhannesta. Näin ollen riski saada SAV elämänsä aikana vaihtelee 0,02 prosentista 7,2 prosenttiin.

Hollantilaisten tulokset osoittavat valtimonpullistumasta johtuvan SAV:n vaaran vaihtelevan suuresti riippuen henkilön terveydentilasta ja riskitekijöistä. Havainnot myös viittaavat siihen, että sairastumisriskiään voi mahdollisesti pienentää elintapoja muuttamalla, mutta tämän varmistaminen edellyttää uusia tutkimuksia.

Tulokset julkaistiin neurologiaan erikoistuneessa Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -tiedelehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2013;DOI:10.1136/jnnp-2012-303783)
http://jnnp.bmj.com/content/early/2013/01/24/jnnp-2012-303783.abstract