Foolihappo raskauden alussa saattaa ehkäistä autismia

Uutispalvelu Duodecim
14.2.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Raskaana olevia ja raskautta suunnittelevia suositellaan syömään foolihappoa, koska se ehkäisee hermostoputken sulkeutumishäiriötä. Nyt norjalaistutkijat ovat löytäneet viitteitä siitä, että foolihappo saattaa mahdollisesti pienentää myös autismin riskiä.

Norjalaisten havainnot perustuvat 85 000 lapsen aineistoon. Foolihappolisien syömistä tutkittiin raskautta edeltävien neljän viikon ja kahdeksan ensimmäisen raskausviikon ajalta.

Kun lapset olivat 3¿10-vuotiaita, heistä 270:llä oli todettu jokin autismin kirjoon kuuluva häiriö. Näistä 114 oli varsinaisia autismitapauksia, ja niiden kehittyminen näytti olevan harvinaisempaa, jos äiti oli syönyt foolihappolisiä ennen raskautta tai varhaisraskaudessa.

Tulokset osoittivat, että foolihappoa syöneiden lapsista yksi tuhannesta sai autismidiagnoosin, kun muista lapsista diagnoosin sai noin kaksi tuhannesta. Yhteys kuitenkin rajoittui vain ennen raskautta tai varhaisraskaudessa syötyihin foolihappolisiin. Myöhemmin raskauden aikana yhteyttä ei enää havaittu.

Norjalaisten tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia, sillä ne viittaavat foolihapolla olevan tiedettyä laajempia vaikutuksia sikiön kehitykseen. Tutkijat kuitenkin korostavat, etteivät tulokset suinkaan todista, että nyt havaittu yhteys johtui vain foolihaposta. Myös monet muut seikat, kuten erot äitien elintavoissa ja elinoloissa voivat vaikuttaa yhteyteen, vaikka niiden osuus tässä tutkimuksessa oli vähäinen.

On myös syytä muistaa, ettei autismin syistä ja synnystä tiedetä paljoakaan. Tutkimuksissa on löydetty useita mahdollisia riskitekijöitä, mutta ne selittävät vain pienen osan tapauksista. Todennäköisesti foolihaponkaan vaikutus ei ole käytännössä kovin suuri, vaikka se varmistuisi uusissa tutkimuksissa.

Autismi on yleensä alle kolmevuotiaana ilmenevä aivojen kehityshäiriö, joka mm. vaikeuttaa ilmeiden ja eleiden ja niillä välitettävien tunteiden tulkitsemista. Pelkän autismin sijaan usein puhutaan laajemmin autismin kirjosta, johon lukeutuvat muun muassa Aspergerin oireyhtymä ja epätyypilliset autismin muodot. Autismi on noin 10 000 suomalaisella.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2013;309:570-577)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1570279#Abstract